เครื่องติดฉลากอัตโนมัติ

VKPAK ผลิตอุปกรณ์การติดฉลากที่หลากหลายเพื่อวางและรักษาความปลอดภัยฉลากส่วนใหญ่ลงบนภาชนะประเภทต่างๆโดยอัตโนมัติ เครื่องติดฉลาก VKPAK ใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุดและมีฉลากที่ถูกต้องที่สุดในตลาด เครื่องจักรติดฉลากมีตั้งแต่ระบบการติดฉลากแบบปลอกความเร็วสูงไปจนถึงเครื่องติดฉลากแบบตั้งโต๊ะแบบหัวเดียวสำหรับการติดฉลากความเร็วต่ำ